diumenge, 16 d’abril de 2017

LA CIUTAT ROMANA: LA CONSERVACIÓ I REPARACIÓ DELS EDIFICIS
La conservació i reparació dels edificis


- Normes per evitar la destrucció dels edificis totalment o parcialment amb independència de la fi perseguida amb la destrucció, i obligant als seus propietaris a reconstruir-los.

a.  Lex municipii Tarentini (entre anys 82 i 62 aC.).
b.  Lex coloniae Genetivae Iuliae (lex Ursonensis) (any 44 aC.).
c.  Lex flàvia Malacitana (entre anys 81 i 94 dC.).
d.  Lex Irnitana (any 91 dC.)
e.  Lex Flavia municipales (any 90 dC.).

-   Normes sobre la conservació dels edificis amb vista a protegir l’estètica i l’aspecte ornamental de la ciutat en el seu conjunt, prohibint l’enderrocament dels edificis per poder especular amb els materials; també es prohibeix la venda dels edificis si la seva finalitat és la mateixa.

a.  Senatus consulta Hosidià, sota Claudi (entre anys 44 i 46 dC).
b.  Senatus consulta Volusià, sota Neró (any 54 dC.).
c.  Senatus consulta Acilià, sota Afrià (any 122 dC.).
d.  Disposició emperador Zenó ((anys 425 a 491).
Per saber més sobre la Ciutat Romana